שירותי חשבות שכר

חשבת שכר

הפקת תלושי שכר ודיווח למוסדות.

יעוץ בענייני מיסוי ודיני עבודה כגון חופשה, הבראה, פיצויים, פנסיה וכו'…

הכנת טפסי 126 כל חצי שנה למוסדות.

הוצאת טפסי 106 לעובדים בסוף כל שנת מס.

הפקת טפסי 161 בעת פיטורין.

* קבלת דגשים למעסיק 

* קבלת דוגמא להסכם עבודה

בודקת שכר תעודה ממשרד העבודה