הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות

רישום/תיעוד תנועות כספיות-

הכנסות, מכירות הוצאות רכישות והשקעות.

ישנן 2 שיטות לניהול חשבונות:

מערכת חשבונות חד צידית ומערכת חשבונות כפולה 

* קבלת דוח מפורט בכל חודש על הכנסות והוצאות

* קבלת רשימה מסודרת של הוצאות המוכרות לעסק