הגשת דוח שנתי למס הכנסה

דו"ח שנתי למס הכנסה

דו"ח שנתי למס הכנסה הינו דו"ח בו המייצג / רואה חשבון / יועץ מס נותן את כלל המידע והניירת שבידו על  הכנסות החייבות במס וההכנסות הפטורות של אדם מכל המקורות האפשריים  מ הארץ ומחו"ל. 

את הדו"ח יש להגיש כל שנה עד ה"דד-ליין" שאותו מחליט מס הכנסה. 

איך מגישים דוח שנתי למס הכנסה?

 בשלב הראשון  משדרים את  הדו"ח באינטרנט. לאחר מכן, אנו נדרשים להדפיס את  – התהליך די פשוט הדו"ח על גבי שתי עותקים ולהגיש אותם לרשות המיסים בעיר מגורינו, עליהם יחתמו "התקבל" ויחזירו עותק  אחד לנישום  .

דוח שנתי למס הכנסה מחייב עצמאים, בעלי עסקים ובעלי שליטה בחברות, בעלי הכנסות בארץ ומחוצה לה,  שכירים עם משכורות גבו הות ועוד. 

דבורה חן הינה יועצת מס בכירה המנהלת משרד יעוץ מס והנהלת חשבונות ומציע ה  שירות הגשת דו"ח שנתי  שנות ניסיון עם צוות מיומן שדואג לכלל צרכי  22 למס הכנסה בתוך מגוון שירותים. למשרד למעלה מ החשבונאות.

דוחות שנתיים

בכל סוף שנת מס יש להגיש למס הכנסה דוח שנתי על הכנסות והוצאות העסק.

יש להגיש את הדוח באופן מקוון.

דוח שנתי ישנה חובת הגשה.

  • עצמאי שהינו עוסק פטור או מורשה
  • בעל שליטה בחברה
  • בעל הכנסה מנכס בית
  • שכירים בעלי שכר גבוה
  • בעלי נכסים בחו"ל